De ledenvergadering op 27 november zal online gehouden worden. Via Teams kunnen de leden deelnemen. De uitnodiging, agenda en andere stukken komen binnenkort via de mail naar de leden toe. Ook nadere informatie over de praktische opzet/deelname volgt.

Laat een reactie achter op dit bericht.