Erevoorzitter Henk Groeneveld deelt een aantal mooie herinneringen aan het leven van Henk van den Ouden met ons.

" ...het moment dat werd verwacht, kwam toch nog plotseling ... "

Deze woorden staan op het overlijdensbericht. Woorden die ook voor de v.v. Bruse Boys onverwachts kwamen. We zijn Henk van den Ouden heel veel dank verschuldigd. Hij was één en al voetbal. Enthousiast kon hij vertellen van de periode voordat Bruse Boys werd opgericht bijvoorbeeld. In het groene herdenkingsboekje "50 jaar Bruse Boys" schrijft Henk onder de titel "Een korte terugblik" een prachtig overzicht van de bedoelde jaren.

"... onder de veelzeggende naam DES ( De Stormvogels) hadden we met zo'n 20 jongens al een voetbalclubje en voetbalden we bij boer Jonker of boer Verkamman in de wei ..."

In datzelfde boekje staat ook een prachtige foto. Henk werd 29 december 2004 60 jaar en zijn team verraste hem met een shirt waarop het getal 60 pronkte op de voorzijde. Toen hij 60 was, speelde hij nog volop zijn wedstrijden. Het was zijn lust en zijn leven.

Ook op bestuurlijk terrein roerde hij zich. Hij was jarenlang bestuurslid. Daarnaast was hij jarenlang leider van meerdere seniorenteams. Elke zaterdag was hij aanwezig bij thuis- en uitwedstrijden. Ook op de donderdagavonden - na de training - was hij er.

Toen - opeens - werd hij ernstig ziek. Er ging geen zaterdag voorbij of er werd gevraagd : "Hoe gaat 't met Henk van den Ouden?"

Uit het diepst van ons hart leven we mee met z'n echtgenote en de drie voetballende zonen die ook heel nauw betrokken en actief zijn bij v.v. Bruse Boys. We wensen jullie allemaal heel veel sterkte nu en de komende tijd.

Met grote dankbaarheid denken we terug aan alles wat Henk voor de voetbalvereniging heeft betekend.

Dag HENK !

Laat een reactie achter op dit bericht.