Vanaf dit seizoen is het verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk, fakkels en/of rookpotten af te steken. De scheidsrechter mag geen toestemming verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Als er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk kan elk lid van de KNVB hiervan een melding maken. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk wanneer schriftelijke ontheffing is verleend door de gemeente of provincie.

Voor meer informatie kijk op: https://www.knvb.nl/vuurwerk

Laat een reactie achter op dit bericht.