In het algemeen bestuur zitten de volgende mensen:

De jeugdafdeling van Bruse Boys heeft als uitgangspunt om alle jeugdleden zo goed mogelijk te begeleiden in hun voetbalontwikkeling. Hierbij blijft het plezier in het voetbalspel een belangrijke factor. Het streven is om elke voetballer of voetbalster een opleiding te bieden waarbij het maximale rendement uit zijn/haar beschikbare talenten kan worden gehaald.

Een opleiding waarbij spelplezier, ontwikkeling en prestatie samen gaan en waarbij we uiteraard proberen zoveel mogelijk spelers klaar te stomen voor het seniorenvoetbal in het algemeen en het 1e elftal in het bijzonder.
Om dit doel te bereiken proberen we zoveel mogelijk gediplomeerde trainers binnen te halen en/of op te leiden. Naast het voetbal willen we, met behulp van de evenementencommissie, ook nevenactiviteiten aanbieden.

Bruse Boys is namelijk meer dan alleen een voetbalclub!

Daarom heeft Bruse Boys een apart jeugdbestuur.

Een nieuw lid mag vanaf zijn/haar 5e verjaardag officieel meevoetballen in de wedstrijden op zaterdag. Lees de volledige visie in het jeugdbeleidsplan (alleen voor geregistreerden).

Het jeugdbestuur bestaat uit de volgende personen en verantwoordelijkheden:

 

Het doel van de Technische Commissie (TC) is het voetbaltechnische gedeelte en tactische/technische peil van de diverse elftallen te vergroten en een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren te bewerkstelligen.

De TC:

 • stelt het voetbaltechnisch beleidsplan van de vereniging op. De TC is verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van dit beleidsplan en past dit waar nodig aan. Alle beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen, waaraan de overige leden zich conformeren;
 • Door het hoofdbestuur en TC zal aangaande de prestatieve teams een gezamenlijke doelstelling worden geformuleerd, waarbij het uitgangspunt is: opleiding en ontwikkeling van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen, van jeugd tot senioren, teneinde op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen;
 • heeft de bevoegdheid om kandidaat trainers/verzorgers en fysiotherapeuten voor de prestatieve (standaard) seniorenteams te werven en voor te selecteren en deze kandidaten, voorzien van haar advies voor te leggen aan het hoofdbestuur;
 • is verantwoordelijk voor contractbesprekingen en het opstellen van de bij de contracten behorende taakomschrijvingen. Dit is alleen van toepassing bij de senioren;
 • beoordeelt/evalueert de technisch/medische staf van de prestatieve (standaard) teams, zowel bij de senioren- als jeugdafdeling. De TC zal daarover steeds in overleg treden met de technisch jeugdcoördinator.
 • is verantwoordelijk voor het coördineren van sportfaciliteiten en materialen mbt senioren teams;
 • is verantwoordelijk, in samenwerking met mogelijke beleidsadviseurs, met het opstellen van een meerjarig technisch beleidsplan. Tevens is TC verantwoordelijk voor het implementeren en coördineren van het technische beleidsplan;
 • is verantwoordelijk voor het opstellen van trainingsschema’s, instructies/ regels en gedragscodes;
 • dient als aanspreekpunt voor en begeleiding van trainers;
 • zorgt voor taakomschrijving van trainers, leiders, grensrechters, fysiotherapeut(en) en verzorgers en naleving hiervan en voor het beoordelen van en het evalueren met de trainersstaf;
 • adviseert het hoofdbestuur in het te voeren (technisch) beleid en doet voorstellen om het technisch beleid vorm te geven;
 • adviseert het hoofdbestuur bij het aanstellen van hoofdtrainer, assistent trainers, keeperstrainers en fysiotherapeut(en);
 • is verantwoordelijk voor het bevorderen van een goede communicatie tussen technische staf / medische staf /staf en spelersraad 1ste, cq 2de elftal herenselectie en Technische Commissie middels vastgestelde periodieke bijeenkomsten.

De leden van de TC zijn:

De sponsorcommissie "Paars" voert een actief beleid voor haar sponsoren. Bruse heeft als doel om een langdurige relatie met haar sponsoren aan te gaan, waarbij samenwerken centraal staat.

De sponsorcommissie denkt na over nieuwe sponsormogelijkheden, over de belangen van sponsoren, benadert potentiele sponsoren en brengt de sponsoren samen in "Paars".
Dit is een platform waarop ondernemers met elkaar kunnen netwerken en zaken met elkaar kunnen doen. Dit alles op een gezellige en informele manier met Bruse Boys als gemeenschappelijke factor.

Bekijk hier de sponsorbrochure of benader geheel vrijblijvend een van de leden van de sponsorcommissie.
U kunt hier ook een bericht naar het algemene emailadres sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Leden van de sponsorcommissie zijn: 

Bruse Boys is meer dan een voetbalclub. Hoewel alles draait om de sport, speelt de vereniging ook een vooraanstaande rol in de plaatselijke samenleving. De activiteitencommissie draagt eraan bij om de band met de sport, de bezoekers en de sociale aspecten daaromheen aan te halen.
De taken van de activiteitencommissie bestaan onder andere uit het organiseren van activiteiten en begeleiden van evenementen. Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilligersavond, klaverjaswedstrijd, een bingo-avond, een dart- en pokertoernooi, activiteiten rondom toernooien en evenementen.
 
Vragen of suggesties: stuur een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
De activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

De toernooicommissie organiseert voor alle doelgroepen de toernooien van Bruse Boys.

U kunt de toernooicommissie benaderen via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer info over de Bruse Boys toernooien en inschrijvingen vindt u hier.

De commissie bestaat uit:

De kascommissie controleert de boekhouding in samenwerking met de penningmeeester, waarna de jaarrekening opgemaakt kan worden.

Verder doet de kascommissie proactief aanbevelingen voor de toekomst.