• Stichting Veldsport Bru

 • Samenstelling bestuur

  Jeroen Hoep

  Voorzitter

  Nico de Danschutter

  Secretaris

  Theun van der Have

  Penningmeester

  Peter Klink

  Lid (belast met technische zaken)

  Wim Wenning

  Lid

 • De Stichting Veldsport Bru is eigenaar van Sportpark De Volharding. Het sportpark bestaat uit 3 voetbalvelden waarvan 2 natuurgrasvelden en 1 kunstgrasveld. Verder zijn er 2 Jeu de Boules banen aangelegd.

  De Stichting beheert de velden alsmede de bijbehorende gebouwen met het doel alle vormen van sportbeoefening mogelijk te maken waarvoor het complex geschikt is.

  Hoofdgebruiker van het Sportpark is de VV Bruse Boys. Daarnaast verhuurt de Stichting de velden en de Jeu de Boules banen aan derden. De tarieven vindt u in bijgaande tabel:

  Natuurveld Heel veld Toeslag verlichting Half veld Toeslag verlichting
  Per uur € 50,- € 10,- € 25,- € 5,-
  Per wedstrijd € 100,- € 15,- € 50,- € 7,50
  Per dagdeel € 150,- € 20,- € 75,- € 10,-


  * Ochtend, middag of avond, een dagdeel is maximaal 4 uren.

  Kunstgrasveld Heel veld Toeslag verlichting Half veld Toeslag verlichting
  Per uur € 60,- € 10,- € 30,- € 5,-
  Per wedstrijd € 120,- € 15,- € 60,- € 7,50
  Per dagdeel € 180,- € 20,- € 90,- € 10,-


  * Ochtend, middag of avond, een dagdeel is maximaal 4 uren.

  Voorwaarden:

  Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6% BTW
  Amateurverenigingen en scholen komen in aanmerking voor een korting
  Openstelling kantine in overleg
  Minimum afname is 1 uur
  Het is huurder niet toegestaan gebruik te maken van andere velden voor intrappen, warmlopen e.d.
  Aanvraag huur dient minimaal 24 uur voorafgaand te gebeuren via veldsportbru@gmail.com
  Beslissing om de aanvraag te honoreren is te allen tijde uitsluitend voorbehouden aan verhuurder
  In geval van schade aan kunstgrasveld, kleedlokalen, kantine, inventaris of andere eigendommen dan wel op het terrein aanwezige goederen, zullen de kosten van vervanging en/of reparatie verhaald worden op de huurder
  Per huurperiode zal een huurovereenkomst worden opgesteld welke door huurder voorafgaand aan aanvang van gebruik van het veld moet worden ondertekend
  Contante betaling bij de beheerder is in onderling overleg mogelijk. Betaling dient dan plaats te vinden voor aanvang van training of wedstrijd
  De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of welke schade dan ook veroorzaakt door gebruik van de velden
  Bij annulering korter dan 1 week worden de verhuurkosten doorberekend.